Get 30% off our store with coupon code 30PERCENTOFF!
Banner
Revoltator

Un funcționar DSP a blocat indemnizațiile pentru 817 de pacienți cu tuberculoză din București pe motiv ca “are un calculator vechi” – Situația este unică în țară

817 pacienți cu tuberculoză din Bucureşti nu au primit, de trei luni de zile, indemnizația de hrană la care au drepul legal, din cauza unui funcționar DSP Sector 3. 

Din ianuarie 2021 toți pacienții diagnosticați cu tuberculoză trataţi în ambulatoriu din România beneficiază de un sprijin financiar pe toată durata tratamentului, până la vindecare. E o formă de sprijin necesară mai ales celor care au condiții sociale precare, dar nu numai.  Suma este echivalentul costului cu hrana pe o zi de spitalizare, adica 16 lei pentru un adult și 15 lei pe zi pentru un copil.

Indemnizația a fost stabilită prin Legea Tuberculozei promulgată în 2018 (Legea 302/2018privind măsurile de control al tuberculozei), dar normele de aplicare ale legii au fost aprobate abia în ianuarie 2021.

Conform datelor publicate pe site-ul Agenției Nationale de Plați și Inspecție Socială (foto) toate județele din țară au plătit indemnizațiile pacienților cu tuberculoză pe care îi au  tratament, în total 2715 bolnavi, dar la București numărul indemnizatiilor plătite e ZERO.

Situația este blocată la DSP sector 3, Direcția care centralizează raportările de la toate cele 6 Dispensare de pneumoftiziologie din capitală. Doamna care se ocupă de aceste centralizări pe care le-a primit în fiecare lună în data de 3 a cerut dispensarelor să  “recreeze” fișele de raportare pe motiv că “are un calculator vechi și nu poate deschide cererile scanate ale pacienților unde se află datele persoanale”. 

Astfel, deși cererile care trebuie trimise DSP-urilor sunt standard, stabilite prin normele de aplicare ale legii, iar pe baza acestora sunt acordate indemnizațiile în toată țara, la București, un funcționar DSP a blocat total acordarea lor cerând ca munca de înregistrare a datelor din aceste cereri sa să fie efectuață de medicii din dispensare. Practic, pentru că doamna de la DSP nu poate deschide de pe calculatorul de serviciu cererile pacientilor scanate, atunci medicii să completeze ei un tabel în care sunt trecute datele personale notate de bolnavi în cerere.

Aceiași medici din Dispensarele TB din capitală au trimis aceleaşi documente pentru plata indemnizației și către DSP Ilfov, având în vedere că la București sunt tratați și pacienții cu domiciliul în județul alăturat. Toți cei 87 de pacienți din Ilfov au beneficiat de indemnizația de hrană conform legii.

Pe site-ul Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială figurează din data de 7 aprilie următorul anunț legat de condițiile de acordare ale indemnizației și ce anume trebuie să cuprindă raportarea medicilor:

Persoanele adulte și copiii diagnosticați cu tuberculoză, beneficiază (numai pe perioada în care sunt tratați în ambulatoriu), de o indemnizație lunară de hrană, până la vindecare, abandonul tratamentului sau până la decesul pacientului. Indemnizaţia lunară de hrană se plăteşte prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială/a municipiului Bucureşti,  în baza documentelor transmise de direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București.

Conditii de acordare:

-pacientul urmează tratamentul prescris, fără întrerupere, atât în faza iniţială/intensivă a regimului terapeutic, cât şi în faza de continuare a acestuia;

– să nu fie înregistrate mai mult de 7 omisiuni de administrare a dozelor pe lună, pentru faza iniţială/intensivă a regimului terapeutic;

– să nu fie înregistrate mai mult de 3 omisiuni de administrare a dozelor pe lună, pentru faza de continuare a regimului terapeutic.

Documente necesare:

1.Pentru adultul diagnosticat cu tuberculoză:

Cererea se depune personal sau prin reprezentant legal la dispensarul de pneumoftiziologie în teritoriul căruia pacientul îşi are domiciliul.

2.Pentru copilul diagnosticat cu tuberculoză:

  • Cerere (formular tip) – descarcă modelul de pe pagina web a agenției teritoriale competente: https://www.mmanpis.ro/despre-anpis/agentii-teritoriale/
  • Copia actului de identitate al reprezentantului legal
  • Copia actului care dovedeşte calitatea reprezentantului legal (părinte, tutore, curator, persoană sau familie căreia copilul i-a fost dat în plasament sau în plasament de urgenţă, inclusiv asistent maternal)

Cererea se depune de reprezentantul legal al copilului la dispensarul de pneumoftiziologie în teritoriul căruia pacientul îşi are domiciliul.

3.Pentru copilul diagnosticat cu tuberculoză pentru care s-a stabilit măsura plasamentului într-o instituţie publică de asistenţă socială sau într-un organism privat acreditat şi licenţiat în condiţiile legii

Cererea va fi întocmită de conducerea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) sau a organismului privat acreditat şi licenţiat în condiţiile legii. Documentele se depun și se înregistrează la dispensarul de pneumoftiziologie în a cărui rază se găseşte DGASPC sau organismul privat acreditat şi licenţiat în condiţiile legii.

Important!

Toate cererile vor fi avizate prin semnare şi aplicarea parafei de către medicul curant, care confirmă astfel continuarea tratamentului în ambulatoriu de către pacient.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Banner