Get 30% off our store with coupon code 30PERCENTOFF!
Banner
Comunicat de presa

România se confruntă cu o creștere a infectărilor cu HIV/SIDA

Infecția cu virusul imunodeficienței umane (HIV) este o problemă
majoră de sănătate publică în România. Criza sanitară generată de pandemia COVID-19 a agravat situația, rata de testare HIV/SIDA înregistrând în 2020 o scădere importantă, în contextul în care numărul de cazuri noi de infecție cu HIV în România era deja în creștere în ultimii ani.

Pandemia COVID-19 a avut un impact negativ semnificativ asupra accesului grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate și suport. Așadar, numărul de cazuri noi diagnosticate cu infecția HIV raportate la nivel național în anul 2020, a înregistrat o scădere bruscă față de anii precedenți (432 cazuri noi de infecție HIV în România, din care 76% bărbați și 24% femei), semnalând o prăbușire a ratei de testare HIV în contextul pandemiei COVID-19.
Bazat pe ultima raportare a Compartimentului Pentru Monitorizarea și Evaluarea Infecției HIV/SIDA în România , 16.848 de persoane sunt purtătoare ale infecției HIV în țara noastră.
Mai mult, 63% dintre cazurile noi de infecție din țara noastră sunt diagnosticate cu întârziere din cauza ratei scăzute de testare.

În lipsa unor măsuri urgente de prevenire, care să vizeze grupurile vulnerabile la infecția HIV, pandemia COVID-19 va fi urmată de o explozie a numărului de cazuri noi HIV în România și de o agravare dramatică a situației persoanelor nou infectate cu HIV.

Romanian Angel Appeal și Observatorul Român de Sănătate au publicat primul studiu din România referitor la implicarea autorităților locale din București, Cluj, Sibiu și Timiș (orașele cu cel mai mare număr de cazuri) în problematica HIV/SIDA și trag un semnal de alarmă asupra urgenței alocării de fonduri pentru gestionarea situației.
Studiul conține și un set de recomandări de acțiuni menite să răspundă într-un mod cuprinzător și coerent problemelor identificate.
Studiul poate fi accesat aici. Situația este cu atât mai critică cu cât, în ultimii zece ani, sursa de finanțare aproape exclusivă pentru proiectele care au vizat prevenirea infecției cu HIV/SIDA în România era
reprezentată de granturile externe oferite de Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA și Malariei (GFATM) și alți finanțatori internaționali.

În acest moment există în implementare un ultim grant oferit de Fondul Globan, care însă include un suport minim pentru serviciile de reducere a
riscurilor adresate consumatorilor de droguri injectabile, finanțarea acestei componente finalizându-se în decembrie 2020.

Observatorul Român de Sănătate a analizat creșterea numărului de noi cazuri HIV din perioada 2016-2020 și alocările bugetare de la nivelul județelor cu cel mai mare număr de cazuri HIV pentru perioada menționată.
Având în vedere lipsa finanțărilor locale pentru prevenirea infecției HIV și necesitatea implicării autorităților în serviciile de prevenire adresate grupurilor vulnerabile, au fost organizate mese rotunde în fiecare oraș vizat de studiu (București, Cluj Napoca, Sibiu, Timișoara).

Scopul lor a fost de a trage un semnal de alarmă asupra situației în care ne aflăm și de a determina autoritățile locale să găsească soluții financiare la nivel local pentru aceste grupuri, astfel împiedicând răspândirea infecției HIV.
La aceste mese rotunde au fost prezenți reprezentanți ai primăriilor, consilieri locali, ai Direcțiilor de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul județelor, ai Direcțiilor de Asistență Socială de la nivelul municipiilor, ai Centrelor de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog de la nivel local, medici specialiști infecționiști și reprezentanți ai organizațiilor non- guvernamentale, care lucrează cu grupurile vulnerabile.

Au fost trasate o serie de direcții esențiale pentru autorități, care ar trebui
implementate cât mai repede la nivel local:

  • Testarea HIV este esențială pentru a determina dinamica infecțiilor la nivel local. În contextul epidemiologic actual, s-au efectuat cu 30% mai puține teste HIV la grupele de risc față de anul 2019, astfel că în prezent nu se cunoaște situația reală a răspândirii infecției 1 .
  • Existența unui stigmat social cu privire la HIV și neîncrederea referitoare la păstrarea confidențialității datelor medicale sunt impedimente majore în prevenirea acestei infecții.
  • Sunt necesare campanii de comunicare pentru reducerea stigmei și încurajarea testării în rândul grupurilor vulnerabile (comunitățile LGBTQI+, consumatori de droguri, persoane implicate în sexul comercial).
  • Este absolut necesară introducerea educației sexuale în curricula școlară obligatorie și eliminarea stigmatului față de acest subiect. De asemenea, este important să se creeze campanii educaționale mai atractive și mai axate pe nevoile tinerilor.
  • Este absolut necesară introducerea de servicii de consiliere în fazele de pre-testare, post-testare și diagnostic în toate instituțiile care oferă acest tip de servicii.
  • Este important să se formeze la nivel local un grup de lucru comun între autoritățile locale și societatea civilă locală, care să realizeze un plan de acțiune pentru îmbunătățirea măsurilor de prevenire a transmiterii infecției HIV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Banner